O FIRMIE

kardio

Założycielem firmy jest inż. Przemysław Musz, absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Biomedyczna (specjalność: Elektronika Medyczna) oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Elektroradiologia. Specjalizuje się w konstrukcji i badaniach urządzeń elektronicznych, w szczególności aparatury medycznej, analogowo-cyfrowych torów pomiarowych oraz akwizycji i przetwarzaniu biosygnałów, a także w projektowaniu i programowaniu systemów wbudowanych.

Autor oraz współautor czterech patentów, dwóch zgłoszeń patentowych (w tym międzynarodowego) oraz kilkunastu publikacji naukowych i referatów konferencyjnych. Uczestnik szkoleń z zakresu programowania mikrokontrolerów ultra-low power, projektowania obwodów drukowanych high speed i RF oraz certyfikacji urządzeń medycznych. Recenzent naukowy na konferencji 16 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (Florencja, 2016).

Firma IMER Systems aktywnie współpracuje z wybitnymi specjalistami z zakresu medycyny, rehabilitacji i inżynierii biomedycznej. Efektem kooperacji są m.in. badania kliniczne w zakresie nowych technik diagnostyki medycznej. Aktualnie nasz zespół przygotowuje się do wdrożenia urządzeń na rynku polskim.

© 2022 IMER SYSTEMS. All Rights Reserved.