Zakres usług

Usługi

 • Opracowania koncepcyjne
 • Studium wykonalności
 • Wybór technologii
 • Architektura systemów
 • Doradztwo techniczne
 • Optymalizacja kosztów
 • Testowanie proof-of-concept
 • Inżynieria odwrotna
 • Opracowanie dokumentacji
 • Szkolenia

Hardware design

 • Projektowanie schematów ideowych
 • Projektowanie PCB
 • Projektowanie obudów
 • Projektowanie mechaniki
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Testy aparaturowe
 •  Serwis urządzeń
 • Utrzymanie ruchu
 • Integracja systemów

Software

 • Architektura oprogramowania
 • Oprogramowanie PC (desktop)
 • Oprogramowanie serwerów
 • Aplikacje mobilne
 • Skrypty obliczeniowe
 • Przetwarzanie i analiza biosygnałów
 • Telemedycyna

Badania

 • Badania rynku
 • Badania literaturowe
 • Przeglądy stanu techniki
 • Wsparcie badań aparatury
 • Nadzór technologiczny
 • Wsparcie testów użyteczności
 • Wsparcie badań klinicznych
 • Automatyzacja pomiarów

Logistyka badań

 • Przygotowanie do certyfikacji
 • Preaudyty
 • Komercjalizacja wyników
 • Opracowanie statystyk
 • Przygotowanie materiałów do publikacji

Produkcja

 • Produkcja prototypów
 • Produkcja modułów i akcesoriów
 • Lutowanie THT
 • Lutowanie SMD
 • Druk 3D
 • Obróbka obudów
 • Koordynacja produkcji EMS

Firmware

 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Optymalizacja
 • Algorytmy niskopoziomowe
 • DSP
 • IoT
 • GUI

Teksty techniczne

 • Artykuły techniczne
 • Artykuły sponsorowane
 • Blogi
 • Poradniki
 • Tutoriale
 • Przeglądy rynku
 • Opisy produktów
 • Instrukcje obsługi
 • Dziennikarstwo technologiczne
Medicine doctor working with modern computer interface.Modern medical technologies concept

IMER Systems 2024  |  Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved