Historia firmy

Firma IMER Systems powstała 1 października 2016 roku. Od samego początku działania przedsiębiorstwa koncentrują się na opracowywaniu urządzeń medycznych i aparatury naukowej, stosowanej w badaniach podstawowych oraz przemysłowych. Poniżej przedstawiamy wybrane wydarzenia z dotychczasowej historii firmy.

1.10.2016
Rozpoczęcie działalności
Start!
02.2018
Współpraca
Badanie funkcji śródbłonka​

Rozpoczynamy szeroko zakrojoną współpracę, której celem jest opracowanie nowej, nieinwazyjnej metody badania śródbłonka naczyniowego.

03.2018
Współpraca
Współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

Rozpoczynamy współpracę z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, wdrażając pierwsze urządzenie pomiarowe opracowane na potrzeby angiologów z wrocławskiego USK - goniometr G-2290.

05.2018
Patent
Pierwszy patent przyznany
Otrzymujemy prawo ochronne na wynalazek pt. Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów układu
krążenia.
07.2018
Patent
Patent na na cyfrowy system MWT

Otrzymujemy prawo ochronne na wynalazek pt. Sposób i urządzenie do wykonywania korytarzowego testu wydolnościowego pacjenta.

05.2020
Biuro projektowe
Rozwój zaplecza projektowego

Inwestujemy w zakup najnowszego oprogramowania projektowego - pakiety Altium Designer (EDA) i SolidWorks (CAD 3D).

07.2020
Laboratorium
Rozwój laboratorium pomiarowego

W ramach dalszego rozwoju naszego laboratorium inwestujemy w zakup aparatury laboratoryjnej Keysight, Rigol i GW Instek.

08.2020
Patent
Patent na urządzenie do pomiaru perfuzji

Otrzymujemy prawo ochronne na wynalazek pt. Sposób i urządzenie do pomiaru perfuzji tkanki.

09.2020
Wdrożenie
Wdrożenie najnowszego monitora funkcji śródbłonka

Ukończyliśmy prace nad jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń pomiarowych w naszym portfolio - wielokanałowym systemem pomiarowym wysokiej rozdzielczości do badania parametrów układu krążenia - cvEF3-PRO3.

04.2021
Wdrożenie
Rozbudowa systemu pomiarowego dla UM we Wrocławiu

Rozbudowujemy system do generowania (pod)ciśnienia, stosowany w badaniach nad baroreceptorami zatoki szyjnej, prowadzonych przez Katedrę Fizjologii UM we Wrocławiu.

08.2021
Wdrożenie
Wdrożenie najnowszego monitora funkcji śródbłonka

Ukończyliśmy prace nad najnowszą wersją w pełni automatycznego urządzenia do pomiaru funkcji śródbłonka naczyniowego - Endo3C.

10.2021
Rocznica
5 lat na rynku!

W październiku 2021 obchodziliśmy 5-lecie działalności firmy IMER Systems. To także doskonały moment na rozpoczęcie dużego projektu R&D, integrującego nasze wcześniejsze doświadczenia projektowe i badawcze.

10.2021
InnowacyjnyLekarz.pl
Start projektu InnowacyjnyLekarz.pl

W ramach 5 rocznicy działalności IMER Systems uruchomiliśmy projekt InnowacyjnyLekarz.pl, w ramach którego pomagamy medykom zainteresowanym tworzeniem nowych rozwiązań dla medycyny w skutecznym przekuciu ich idei w gotową do wdrożenia technologię.

12.2021
Wdrożenie
Wdrożenie najnowszego stymulatora termicznego

Ukończyliśmy prace nad udoskonaloną wersją LTHS - zaawansowanego, cyfrowego stymulatora termicznego z funkcją rejestratora termodynamicznego.

Medicine doctor working with modern computer interface.Modern medical technologies concept

IMER Systems 2024  |  Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved