Wsparcie B+R

Lata współpracy z czołowymi uczelniami medycznymi w Polsce pokazały nam, jak ważne jest silne i kompetentne wsparcie innowacji, począwszy już od etapu wstępnej koncepcji. Wiemy także, że w zależności od rodzaju projektu, jego stopnia gotowości technologiczej oraz dostępnych środków i zaplecza, zakres potrzeb jest inny dla każdego projektu. Dlatego oferujemy elastyczne możliwości kooperacji we wszystkich fazach rozwoju przedsięwzięcia.

1. Faza koncepcyjna

Wspólnie analizujemy potrzeby i możliwości projektowe, ustalamy zakres funkcjonalności oraz formę docelowego rozwiązania. Dokonujemy analizy wykonalności i przedstawiamy możliwe rozwiązania. W razie potrzeby wykonujemy też orientacyjne badanie stanu techniki na potrzeby zgłoszenia patentowego.

 

2. Faza projektowa

Bazując na ustaleniach koncepcyjnych opracowujemy projekt elektroniki urządzenia oraz części mechanicznej. Proponujemy także projekt obudowy z uwzględnieniem ergonomii, niezawodności oraz odporności na warunki środowiskowe. Dbamy o zachowanie idealnego balansu pomiędzy funkcjonalnością oraz wygodą i łatwością użytkowania. W każdym przypadku bezkompromisowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa, stosując najwyższej klasy, wielopoziomowe zabezpieczenia i wykonujemy szczegółową analizę ryzyka.

 

3. Faza prototypu

Współpracując z czołowymi dostawcami z Polski oraz zagranicy realizujemy produkcję prototypu urządzenia lub niewielkiej serii testowej. Korzystając z posiadanego zaplecza technologicznego wykonujemy montaż elektroniki (lutowanie SMT/THT), inspekcję optyczną i testy elektryczne oraz montaż w obudowie wraz z ewentualną obróbką końcową obudowy i/lub elementów mechanicznych.

4. Faza programowania

Opracowujemy komplet oprogramowania niezbędnego do pracy urządzenia lub systemu, w zależności od potrzeb:
 
  • oprogramowanie wbudowane (firmware) sterujące procesorem urządzenia i układami dodatkowymi,
  • oprogramowanie komputerowe (desktop) do komunikacji z urządzeniem,
  • oprogramowanie analityczne do przetwarzania danych pomiarowych,
  • oprogramowanie serwerowe do obsługi komunikacji sieciowej,
  • aplikacje mobilne do obsługi urządzenia przez użytkownika lub operatora.

5. Faza testów

Ściśle współpracujemy z naszymi Partnerami przez cały czas trwania testów użyteczności, i badań klinicznych. Na bieżąco monitorujemy przebieg badań z technologicznego punktu widzenia, w razie potrzeby wprowadzając modyfikacje sugerowane przez badaczy oraz użytkowników. Zapewniamy kompleksowe szkolenie z zakresu użytkowania naszych urządzeń i oprogramowania.

 

6. Faza wdrożeniowa

W przypadku projektów o potencjale komercyjnym zapewniamy ścisłą współpracę w zakresie przygotowania wyrobu do certyfikacji, pomagamy także w przygotowaniu materiału do dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku. Partnerom posiadającym już gotowy projekt lub prototyp urządzenia oferujemy preaudyty przedcertyfikacyjne oraz możliwość przeprojektowania lub optymalizacji istniejącego designu.

 

Medicine doctor working with modern computer interface.Modern medical technologies concept

IMER Systems 2024  |  Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved