Know-how

Wieloletnie doświadczenie w branży aparatury medycznej i naukowo-badawczej umożliwia nam efektywną współpracę z uczelniami, przedsiębiorstwami oraz konsorcjami zainteresowanymi opracowaniem innowacyjnych metod oraz urządzeń dla rynku medycznego. Poniżej prezentujemy najważniejsze obszary, w których obracamy się w codziennej praktyce.

Zobacz także:

Wielomodalna diagnostyka krążenia

Doświadczenie zdobyte w projektach z zakresu zaawansowanych technik diagnostycznych (m.in. pletyzmografii) umożliwia nam rejestrację subtelnych biosygnałów w bardzo wysokiej rozdzielczości. Pozyskane dane pomiarowe są następnie analizowane przez autorskie algorytmy DSP w celu ekstrakcji informacji niedostępnych przy użyciu konwencjonalnych technik diagnostycznych.

Badania funkcji śródbłonka

Zaburzenia funkcji śródbłonka (EF) naczyniowego stanowią istotny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. IMER Systems prowadzi szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, nieinwazyjnymi metodami badania EF z wykorzystaniem opracowanych przez nas metod akwizycji i analizy sygnałów.

Monitorowanie perfuzji obwodowej

Monitorowanie perfuzji obwodowej wnosi nową jakość do diagnostyki medycznej pacjentów kardiologicznych, stanowiąc narzędzie wczesnego ostrzegania przed zaostrzeniem istniejących, poważnych zaburzeń krążenia. Opracowana przez IMER Systems innowacyjna metoda badania perfuzji daje bezpośredni wgląd w aktualny stan pacjenta z punktu widzenia krążenia obwodowego.

 

Dedykowana aparatura R&D

Badania naukowe wymagają stosowania specjalistycznej aparatury, często nawet całkowicie niedostępnej na rynku. Dlatego znaczna część naszej działalności jest skierowana na dostarczanie do naszych Klientów “szytej na miarę” aparatury pomiarowej i sterującej oraz rozbudowanych stanowisk przeznaczonych do konkretnego rodzaju badań.

Elektronika ubieralna

Telemedycyna jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów technologii medycznej. Niewielkie, ubieralne urządzenia medyczne o ultra-niskim poborze mocy rozszerzają zasięg diagnostyki i terapii poza szpital czy gabinet lekarski, dając szansę na kontynuowanie procedur medycznych w dowolnej lokalizacji oraz momencie życia pacjenta.

Integracja systemów pomiarowych

Częstym problemem, z jakim stykają się nasi Klienci w codziennej działalności, jest konieczność połączenia wielu posiadanych urządzeń w jeden, niezawodnie działający system. W IMER Systems oferujemy wsparcie w integracji systemów pomiarowych i sterujących złożonych z istniejącej aparatury, a w razie potrzeby rozbudowujemy go o dedykowaną aparaturę zaprojektowaną na zamówienie Klienta.

Medicine doctor working with modern computer interface.Modern medical technologies concept

IMER Systems 2024  |  Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved