O firmie

Firma IMER Systems aktywnie współpracuje z wybitnymi specjalistami z zakresu medycyny, rehabilitacji i inżynierii biomedycznej, a efektem kooperacji są m.in. innowacyjne badania w zakresie nowych technik diagnostyki medycznej oraz szereg patentów i zgłoszeń patentowych.

Równolegle w firmie prowadzone są wewnętrzne projekty badawczo-rozwojowe oraz przygotowania do wdrożenia urządzeń na rynku polskim.

Założycielem firmy jest inż. Przemysław Musz – absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Biomedyczna (specjalność: Elektronika Medyczna) oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Elektroradiologia.

Specjalizuje się w konstrukcji i badaniach urządzeń elektronicznych, w szczególności aparatury medycznej, analogowo-cyfrowych torów pomiarowych oraz akwizycji i przetwarzaniu biosygnałów, a także w projektowaniu i programowaniu systemów wbudowanych.

Autor i współautor pięciu patentów, dwóch polskich oraz dwóch międzynarodowych zgłoszeń patentowych, a także kilkunastu publikacji naukowych i referatów konferencyjnych. Uczestnik szkoleń z zakresu certyfikacji urządzeń medycznych, projektowania obwodów drukowanych high speed i RF oraz programowania mikrokontrolerów ultra-low power. Recenzent naukowy na konferencji 16 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (Florencja, 2016).

W ciągu kilku ostatnich lat opublikował kilkadziesiąt artykułów na łamach miesięcznika  dla elektroników konstruktorów Elektronika Praktyczna. Obecnie pełni w nim funkcję Redaktora Naczelnego.

Prywatnie miłośnik elektroniki, jazzu, historii medycyny, bioniki, fotografii portretowej i powietrznej, makrofotografii oraz architektury modernistycznej.

Medicine doctor working with modern computer interface.Modern medical technologies concept

IMER Systems 2024  |  Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved