Misja firmy

Misją firmy IMER Systems jest poszukiwanie nowych metod nieinwazyjnej diagnostyki medycznej w celu:

  • dostarczania lekarzom innowacyjnych narzędzi do dokładniejszego i szybszego diagnozowania pacjentów,

  • zwiększania wykrywalności chorób przewlekłych przez opracowanie i wdrażanie nowatorskich systemów do diagnostyki przesiewowej w skali populacji,

  • ciągłego poszerzania zasobów wiedzy o fizjologii człowieka przez analizę parametrów biologicznych niewykrywalnych dostępnymi obecnie metodami.

Medicine doctor working with modern computer interface.Modern medical technologies concept

IMER Systems 2024  |  Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved